Verkoopbemiddeling

Het verkopen van onroerend goed is tegenwoordig een complexe zaak.

 • Wat is de waarde van mijn pand ?
 • Welke documenten dienen in orde te zijn ?
 • Hoe verloopt een bezoek ?
 • Wat kan ik nog doen om mijn pand beter ‘verkoopbaar te maken’ ?
 • Wat als er een bod komt ?
 • Hoe weet ik of mijn koper solvabel is ?
 • Wie maakt de compromis op en welke informatie dient deze te bevatten ?
 • Wat is een Ovam-attest, een kadastrale legger ?
 • Welke informatie bevat een stedenbouwkundig attest ?
 • Is mijn woning stedenbouwkundig in orde ?
 • Wat is een energieprestatiecertificaat en tot wie zal ik mij wenden om dit op te stellen ?
 • Moet ik een elektriciteitskeuring laten opstellen en zoja door wie ? Wat is de prijs ?
 • Wie draagt de kosten van al de noodzakelijke documenten ?

 

Elk eerste bezoek is vrijblijvend en informatief en verloopt best op de volgende manier:

 

Ik kom bij u op bezoek voor een kennismakingsgesprek en een plaatsbezoek van uw pand. Mochten er geen plannen voorhanden zijn en uw wenst reeds een waardebepaling van uw pand dan meet ik uw woning op. Om een nauwkeurige taxatie uit te werken is het belangrijk om de bewoonbare oppervlakte van het pand te kennen. Deze gegevens worden immers ingebracht in een software-pakket dat ondersteunend is bij de waardebepaling.

 • Door onze ervaring en marktkennis bezorg ik u snel en gratis een gemotiveerde waardebepaling. Tevens werk ik samen met diverse notarissen om beroep te kunnen doen op recente vergelijkingspunten, uiteraard steeds in alle discretie. Samen bepalen u en ik dan de uiteindelijke vraagprijs/huurprijs. Ik maak een een volledig verkoop dossier klaar, inclusief foto's, gedetailleerde beschrijving en zorg voor opvraging van de vereiste documenten.
 • Om de verkoop van uw pand te promoten krijgt dit een mooie presentatie in onze vastgoedvitrine. Er wordt een net bord geplaatst met te koop en/of te huur, aan buurt- en invalswegen komen richtingpijltjes ‘te koop’, en uw pand komt op mijn eigen website en wordt doorgemaild naar mijn zoekende klanten in de database, het wordt geplaatst op externe commerciële websites (immoweb, vlan, hebbes, logic-immo) en er wordt een mooie bezichtigingsfiche aangemaakt met de voornaamste kenmerken van uw pand.
 • Ik bezoek uw pand met alle kandidaat kopers. De organisatie en planning wordt door mij verzorgd. U beslist zelf of u aanwezig wenst te zijn, dan wel of u liever een sleutel bezorgt van het (leegstaande) pand of op de achtergrond blijft bij het bezoek door geïnteresseerde kandidaten.
 • De bezoeken gebeuren steeds door mezelf. Op die manier krijgt de kandidaatkoper/huurder steeds de beste uitleg, immers niemand kent het pand beter dan de eigen dossierbeheerder., Elke kandidaat koper krijgt tenslotte een gedetailleerde brochure mee.
 • Bij interesse wordt de kandidaat aangemoedigd een schriftelijk bod uit te brengen. De verdere prijsonderhandelingen gebeuren door mij doch steeds met onmiddellijke terugkoppeling naar u. Tijdens dit proces begeleiden wij u nauwgezet zodat u op het juiste ogenblik de correcte beslissing maakt. Timing is in dit proces zeer belangrijk !
 • Bij een akkoord wordt de verkoopsovereenkomst opgemaakt door ons kantoor. Deze verkoopsovereenkomsten wordt steeds in samenspraak gemaakt met uw notaris, zo bent u er 100% zeker van dat alles correct zal verlopen!
 • Het voorschot/de waarborg voor de verkoop wordt op ons aanraden steeds bij de notaris op een rubriekrekening geplaatst tot en met de datum van de akte.
 • Zelfs na de ondertekening van de verkoopsovereenkomst blijf ik ten allen tijde ter beschikking om de transactie verder in goede banen te leiden. Zo zorg ik voor begeleiding bij het overnemen van de nutsvoorzieningen en ben ik aanwezig bij het verlijden van de notariële akte.
 • Al mijn activiteiten zijn onderworpen aan de deontologische voorschriften uitgevaardigd door het BIV. Erkenningsnummer 505.702.

 

 

Steeds tot uw dienst !

Alt